Week 11


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์
มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ต่อบล็อก
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียน เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำบล็อกไม้มาวางไว้ตรงกลางห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “บล็อกไม้ที่วางซ้อนกันอยู่มีกี่ชั้น /บล็อกไม้มีสีอะไร/ มีลักษณะเป็นอย่างไร/ เราสามารถนำบล็อกไม้ไปทำอะไรได้บ้าง ”
- ครูสาธิตและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จำทำร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนได้ออกมาต่อบล็อกไม้ให้ได้สูงที่สุด
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- บล็อกไม้

อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ


จับคู่คำกับภาพ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียน เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเตรียมกระดาษบรูฟที่เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้แล้ว วางไว้ตรงกลางห้อง และบัตรภาพที่ตรงกับคำไว้แจกให้กับนักเรียน
- ครูแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนทุกคน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้ภาพอะไร  สิ่งนั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  คำนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวไหน ”
- นักเรียนแต่ละคนได้นำภาพมาติดคู่กับคำศัพท์
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- บัตรคำศัพท์ / บัตรภาพ
- กระดาษบรูฟ
- กาว

พุธ
กับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
 เพลงคลื่นสมองต่ำ

พฤหัสบดี
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
เสียงของใคร
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลมใต้ร่มไผ่
ครูและนักเรียน เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
-ครูอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำร่วมกันวันนี้ คือ ให้นักเรียนฟังเสียงที่อยู่รอบๆ ตัว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้าง ได้ยินจำนวนกี่ครั้ง เสียงนั้นกำลังสื่อสารกับเราอย่างไร  ได้ยินเสียงนั้นแล้วเรารู้สึกอย่างไร”
-นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- บริเวณร่มไผ่
- เสียงของสรรพสิ่ง


ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์
เล่าไปวาดไป
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียน เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าไปวาดไป บนกระดานเล็ก จนจบเรื่อง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นิทานเรื่องนี้เป็นอย่างไร เกี่ยวกับอะไร ภาพที่เห็นเป็นภาพอะไร”
- นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
-กระดาน
-ปากกาไวบอร์ด
-นิทาน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "โยคะ"

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น