Week4

    


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์

ถักใยแมงมุม
ขั้นเตรียมใยแมงมุม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ คือ ไม้ ไหมพรม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร? ไหมพรมมีสีอะไรบ้าง เอาไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละคนได้ถักใยแมงมุม
- นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ


อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของจำนวนตัวเลข
จินตนาการ 1-10
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่านิทานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอึ่ง 1 ตัวนอนอยู่ใต้ใบบัว ข้างสระน้ำมีกลอง 2 ใบวางซ้อนกันอยู่ ถัดกันออกไปมีจาน 3 ใบวางซ้อนกันอยู่ที่โรงอาหาร มองเห็นปี่ 4 เหลาแขวนเรียงกัน ในป่ามีม้า 5 ตัวกำลังวิ่งแข่งกัน นกยูง 6 ตัวกาลังรำแพนอยู่ในปาใหญ่ ในหนองน้ำมีเป็ด 7 ตัวว่ายน้ำเล่น บนท้องฟ้ามีนกแสก 8 ตัวบินไปมา เราเจอน้ำเต้า 9 ลูกวางเรียงกันอยู่ในบ้าน นกกระจิบ10 ตัวกำลังทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในนิทานมีสัตว์อะไรบ้าง สัตว์ตัวไหนมีจำนวนมากที่สุด น้อยที่สุด”
- ครูติดกระดาษ A3 ตรงกลางห้อง ให้นักเรียนทุกคนออกมาวาดภาพสัตว์ที่ตนเองชอบบนกระดาษร่วมกัน
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- นิทาน
-กระดาษ A3
พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ


พฤหัสบดี
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
บทเพลงอีสานบ้านเฮา
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงสู่บทเพลง “อีสานบ้าเฮา” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เมื่อได้ยินเสียงเพลงรู้สึกอย่างไร  ตอนที่ฟังเพลงคิดถึงอะไร  ในบทเพลงนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ทำไมถึงคิดเช่นนั้น”
- นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอสิ่งที่ตนเองคิด
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงอีสานบ้านเฮา

ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์
ดินน้ำมันเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้ Monitor เล่าข่าวที่ได้ดูหรือเล่าสิ่งที่พบเห็นขณะเดินทางมาโรงเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เพื่อนเล่า”
- ครูแจกอุปกรณ์ คือ ดินน้ำมัน ให้นักเรียนปั้นอะไรก็ได้ คนละ 1 อย่าง จากนั้นให้เล่าเรื่องต่อกันเป็นนิทาน 1 เรื่องจากสิ่งที่ตนเองปั้น เล่าจนครบทุกคน
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ดินน้ำมัน
- ข่าว

ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ถักใยแมงมุม"

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น