week5


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งทีทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
ชวนชิม
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำสิ่งที่เตรียมไว้วางด้านหน้า ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร คิดว่าอะไรอยู่ข้างในแก้วทั้ง 3 ใบ”
- ครูสร้างข้อตกลงในการสัมผัสสิ่งที่อยู่ในแก้ว จากนั้นครูให้นักเรียนได้ชิมรสชาติสิ่งที่อยู่ในแก้ว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่นักเรียนได้ชิมมีรสชาติเป็นอย่างไร เรียกว่าอะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง”
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- แก้วบรรจุรสชาติ คือ เกลือ น้ำตาล ฯลฯ


อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ กับภาษา
Fruit น่ารู้
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำผลไม้ที่จัดเตรียมไว้ เช่น ส้ม แตงโม มะม่วง องุ่น มะพร้าว ฯลฯ พร้อมกับบัตรคำศัพท์ภาษา อังกฤษ
- ครูหยิบผลไม้โชว์ให้ดูทีละชนิด ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไร ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร มีรสชาติเป็นอย่างไร กลิ่นเป็นอย่างไร” ทุกครั้งครูจะหยิบบัตรคำศัพท์ขึ้นมาพร้อมพูดทวนคำเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้พูดทวนซ้ำ จนครบทุกคำ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ผลไม้ต่างชนิดต่างๆ
- บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ

พฤหัสบดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
ศิลปะด้วยปลายนิ้ว
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ในวันนี้ คือ สีน้ำ กระดาษครึ่ง A4 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สีชมพู  สีฟ้า .....เกิดจากนำสีอะไรมาผสมกัน ”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้คนละ 1 ชุด (สีน้ำ/กระดาษ) ให้นักเรียนใช้ปลายนิ้ววาดภาพลงบนกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษครึ่งA4
- สีน้ำ


ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- เห็นความเชื่อมโยงของภาษา
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
นิทานไม้ขีดไฟ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกล่องไม้ขีดไฟมาให้นักเรียนสังเกต ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ไม้ขีดไฟสามารถทำอะไรได้บ้าง และไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง”
- ครูส่งไม้ขีดไฟ ไปให้นักเรียนทีละคน ไม้ขีดไฟอยู่ที่ใคร ให้เล่านิทานต่อกันไปเรื่อย ๆจนจบ
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อนิทาน
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กล่องไม้ขีดไฟ


ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ชวนชิม"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น