Week7

    

วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์
- มีความคิดสร้าง สรรค์
- มีสมาธิจิตจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
สร้างสรรค์กิ่งไม้
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ กิ่งไม้ติดบนกระดาษครึ่ง A4 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร กิ่งไม้เอาไปทำอะไรได้บ้าง กิ่งไม้มีสีอะไร เห็นกิ่งไม้แล้วนึกถึงอะไร”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนต่อเติมสร้างสรรค์กิ่งไม้เป็นภาพตามจินตนาการ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเองพร้อมเล่าเรื่องราว
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอ

อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของภาษา
ฟังเสียงเขียนคำ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ กระดาษ ดินสอ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “กระดาษทำมาจากอะไร ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีกระดาษใช้ จะใช้อะไรแทนกระดาษได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน พร้อมกับอธิบายสิ่งที่จะทำในวันนี้ร่วมกัน
- ครูเปิดเสียง Phonics จาก iPad ทีละตัวอักษร ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรที่ได้ยินไปจนครบทุกเสียงตัวอักษรในวันนั้น
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ตนเองเขียน
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- iPad
- กระดาษ
- ดินสอ

พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงคลื่นสมองต่ำ

พฤหัสบดี
 มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เพลงสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูทำท่าทางประกอบเพลง ให้นักเรียนสังเกตก่อนครั้งแรก จากนั้นให้นักเรียนทำท่าทางตาม
- ครูร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ 1 รอบ ให้นักเรียนร้องและทำไปพร้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเพลงที่ร้องมีความหมายว่าอย่างไร  เกี่ยวช้องกับเราอย่างไร”
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
 เพลงกระต่ายหมายจันทร์


ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
ใบไม้เล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่านิทาน “ใบไม้” ครูใช้ตำถามกระตุ้นการคิด “ในเรื่องมีตัวละครตัวไหนบ้าง ใบไม้นำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูส่งใบไม้ให้กับนักเรียน ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับใบไม้ที่สัมพันธ์กับตนเอง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
-นิทานใบไม้
   
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ใบไม้เล่าเรื่อง"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
พี่ป๋อ : เช้าวันหนึ่งเพื่อนชื่อใบยอ ชอบกินมะม่วงหาวมะนาวโห่
พี่โชว์: ผมวิ่งเล่นใต้ต้นเครือหมาน้อย


ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น