Week3


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์
- มีสมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่าตัวเอง ผู้อื่นและสิ่งต่างๆ
ทายซิ.....คือตัวอะไร
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกล่องที่เตรียมไว้มาให้นักเรียนสังเกต ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร คิดว่ามีอะไรอยู่ในกล่อง เราจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่เปิดกล่อง”
- ครูค่อย ๆ ส่งกล่องให้กับนักเรียนทีละคน โดยให้ใช้มือล้วงไปในกล่องเพื่อสัมผัสสิ่งที่อยู่ในกล่อง จนครบทุกคน ครูใช้คำถามกระต้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไร ”
- ครูเปิดกล่องให้นักเรียนได้ดูสิ่งที่อยู่ข้างใน “ลูกไก่”
หรือสัตว์อื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ไก่กินอะไรเป็นอาหาร เราจะดูแลอย่างไร”
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กล่อง

อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อ
- เห็นความเชื่อมโยงของภาษา
ABC แปรงร่าง
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ในวันนี้ คือ กระดาษครึ่ง A4 ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ และดินสอ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้จักคำภาษาอังกฤษที่มีตัว A อยู่ด้วยบ้าง  เห็นตัวอักษรตัว C นึกถึงอะไร”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนได้แปรงร่างตามจินตนาการ
- นักเรียนได้นำเสนอชิ้นงานของตนเองพร้อมเล่าเรื่อง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษครึ่ง A4


พุธ
 กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ


พฤหัสบดี
- มีสมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่าตัวเอง ผู้อื่นและสิ่งต่างๆ
เป่าสีมหัศจรรย์
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ คือ สีน้ำ หลอดกาแฟ กระดาษ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร หลอดกาแฟนำไปทำอะไรได้บ้าง ทำไมถึงเรียกว่าหลอดกาแฟ มีรูปร่างลักษณะเหมือนอะไรที่เรารู้จักบ้าง”
- ครูวางอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ด้านหน้า ให้นักเรียนมาหยิบกระดาษ หลอดกาแฟใช้เป่าสีที่ชอบ คนละ 2 สี เป่าให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการ
-นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอชิ้นงานของตนเองพร้อมตั้งชื่อภาพ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- สีน้ำ
- หลอดกาแฟ
- กระดาษA4


ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่าตัวเอง ผู้อื่นและสิ่งต่างๆ
นิทานภาพ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บ้าน” ให้นักเรียนได้ฟัง
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น 4 ช่อง โดยช่องแรก ให้วาดภาพตัวละครที่ชอบ
ช่องที่สอง วาดภาพตัวละครที่อยากเป็น ช่องที่สาม 
วาดภาพตอนจบใหม่ ช่องที่สี่ วาดภาพตัวเอง
- นักเรียนได้นำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษครึ่ง A4
กิจกรรม ABC แปรงร่าง

ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น